In vederea reluarii procedurii de atribuire prin Licitatie publica cu strigare a unui teren neamenajat in suprafata de 669 mp

R.A. Aeroportul Iași, cu sediul în Iași, str.Moara de Vant nr.34, telefon 0232271590 int.145, fax 0232271570, mail: achizitii@aeroport.ro, reia în data de 11.01.2016, ora 14 :00 licitația publică cu strigare liberă a prețului pentru închirierea unui teren neamenajat în suprafață de 669 mp, pentru conformare cu PUZ-ul aprobat prin HCJ Iasi nr. 262/2012.
Licitația va avea loc la sediul RA Aeroportul Iași. Data limită de depunere a documentelor de participare la licitație: 8.01.2016, ora 10:00. Înscrierile se fac zilnic, la secretariatul R.A. Aeroportul Iași, între orele 9-14.
Caietul de sarcini poate fi cumpărat de la sediul R.A.Aeroportul Iași – secretariat, telefon 0232 / 271570, int.103. Contravaloare caiet de sarcini 100 lei. Prețul de pornire 3 lei fără TVA /mp. Operatorii economici care au achizitionat deja Caietul de sarcini si doresc sa participe la procedura, nu mai au obligatia de a-l achiziţiona din nou, fiind luate in considerare chitantele emise anterior.