R.A. Aeroportul Iași, cu sediul în Iași, str. Moara de Vant nr.34, telefon 0232271590 int. 145, fax 0232271570, mail: achizitii@aeroport.ro, organizează în data de 22.12.2015, ora 14:00 licitația publică cu strigare liberă a prețului pentru închirierea unui teren neamenajat în suprafață de 669 mp.

Licitația va avea loc la sediul RA Aeroportul Iași. Data limită de depunere a documentelor de participare la licitație: 21.12.2015, ora 10:00. Înscrierile se fac zilnic, la secretariatul R.A. Aeroportul Iași, între orele 9-14.

Caietul de sarcini poate fi cumpărat de la sediul R.A.Aeroportul Iași – secretariat, telefon 0232 / 271570, int.103. Contravaloare caiet de sarcini 100 lei. Prețul de pornire 3 lei fără TVA /mp.