ANUNT DE ÎNCHIRIERE

R.A. Aeroportul Iasi, cu sediul în Iași, str.Moara de Vant nr.34, telefon 0232271590 int 145, fax 0232271570, mail : achizitii@aeroport.ro , informează prin prezenta despre faptul că , licitația publică cu strigare liberă a prețului pentru Închiriere spatii comerciale în Terminalul T3: Schimb valutar- 4mp, anunţată iniţial pentru data de 21.01.2016, se decalează pentru data de 25.01.2016, ora 12 :00.

detalii

ANUNT DE ÎNCHIRIERE

R.A. Aeroportul Iasi, cu sediul în Iași, str.Moara de Vant nr.34, telefon 0232271590 int 145, fax 0232271570, mail : achizitii@aeroport.ro , organizează în data de 21.01.2016, ora 12 :00 licitația publică cu strigare liberă a prețului pentru Închiriere spatii comerciale în Terminalul T3: Schimb valutar- 4mp.

detalii

Anunt de inchiriere

In vederea reluarii procedurii de atribuire prin Licitatie publica cu strigare a unui teren neamenajat in suprafata de 669 mp

R.A. Aeroportul Iași, cu sediul în Iași, str.Moara de Vant nr.34, telefon 0232271590 int.145, fax 0232271570, mail: achizitii@aeroport.ro, reia în data de 11.01.2016, ora 14 :00 licitația publică cu strigare liberă a prețului pentru închirierea unui teren neamenajat în suprafață de 669 mp, pentru conformare cu PUZ-ul aprobat prin HCJ Iasi nr. 262/2012.
Licitația va avea loc la sediul RA Aeroportul Iași. Data limită de depunere a documentelor de participare la licitație: 8.01.2016, ora 10:00. Înscrierile se fac zilnic, la secretariatul R.A. Aeroportul Iași, între orele 9-14.
Caietul de sarcini poate fi cumpărat de la sediul R.A.Aeroportul Iași – secretariat, telefon 0232 / 271570, int.103. Contravaloare caiet de sarcini 100 lei. Prețul de pornire 3 lei fără TVA /mp. Operatorii economici care au achizitionat deja Caietul de sarcini si doresc sa participe la procedura, nu mai au obligatia de a-l achiziţiona din nou, fiind luate in considerare chitantele emise anterior.

detalii

ANUNT DE INCHIRIERE

R.A. Aeroportul Iași, cu sediul în Iași, str. Moara de Vant nr.34, telefon 0232271590 int. 145, fax 0232271570, mail: achizitii@aeroport.ro, organizează în data de 22.12.2015, ora 14:00 licitația publică cu strigare liberă a prețului pentru închirierea unui teren neamenajat în suprafață de 669 mp.

Licitația va avea loc la sediul RA Aeroportul Iași. Data limită de depunere a documentelor de participare la licitație: 21.12.2015, ora 10:00. Înscrierile se fac zilnic, la secretariatul R.A. Aeroportul Iași, între orele 9-14.

Caietul de sarcini poate fi cumpărat de la sediul R.A.Aeroportul Iași – secretariat, telefon 0232 / 271570, int.103. Contravaloare caiet de sarcini 100 lei. Prețul de pornire 3 lei fără TVA /mp.

detalii

ANUNȚ LICITAȚIE

R.A. Aeroportul Iași, cu sediul în Iași, str.Moara de Vant nr.34, telefon 0232271590 int.145, fax 0232271570, mail: achizitii@aeroport.ro , organizează în data de 04.11.2015, ora 11 :00 licitația publică cu strigare liberă a prețului pentru Închiriere spatii comerciale în Terminalul T3: 1) Cafenea/Bar zona publica, și depozit-58,44 mp; 2) Cafenea/Bar in sala plecari, zona de securitate cu acces restrictionat, si depozit, spațiu destinat pentru fumători -93,15mp; 3) magazin Duty Free/Duty Pay- 67,8 mp, 4) schimb valutar-4mp.

Licitația va avea loc la sediul RA Aeroportul Iași. Data limită de depunere a documentelor de participare la licitație: 30.10.2015, ora 11 :00. Înscrierile se fac zilnic, la secretariatul R.A. Aeroportul Iași, între orele 9-14.

Caietul de sarcini poate fi cumpărat de la sediul R.A.Aeroportul Iași – secretariat, telefon 0232 / 271570, int.103.

detalii

Liberul acces la informaţiile de interes public

Clasificarea informatiilor de interes public este aici.

Servicii de copiere a documentelor: Costurile de copiere documente sunt aici.

Formularul pentru informatii de interes public se poate descarca de aici.

Formularul pentru reclamatii administrative (1) privitoare la informatiile de interes public se poate descarca de aici.

Formularul pentru reclamatii administrative (2) privitoare la informatiile de interes public se poate descarca de aici.

Raportul privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2013 este aici.

Raportul privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2014 este aici.

Raportul privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2015 este aici.

Raportul privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2016 este aici.

detalii

Chestionar calitatea vieții

Sunteţi invitat să participaţi la un studiu al cărui obiectiv este cunoaşterea calităţii vieţii şi a condiţiilor de trai din comunitatea în care locuiţi.

Întrebările care urmează au un caracter individual. Participarea dumneavoastră va rămâne anonimă, iar răspunsurile vor fi confidenţiale. Informaţiile pe care le veţi furniza prin răspunsurile dumneavoastră sunt trimise cercetătorilor şi doar aceştia au acces la informaţii. Nu este necesar să vă scrieţi numele.

Nu există niciun risc asociat cu completarea acestui chestionar şi vă puteţi retrage din studiu în orice moment.

Pentru realizarea acestui studiu este foarte important să răspundeţi la toate întrebările. Nu există răspunsuri corecte sau greşite. Vă rugăm să oferiţi răspunsul care consideraţi că vi se potriveşte cel mai bine. Veţi avea nevoie de aproximativ 5-10 de minute pentru a completa chestionarul.

Vă mulţumim mult pentru colaborare!

I’ve invited you to fill out the form CHESTIONAR CALITATEA VIEŢII – Iasi, Aroneanu si Valea Lunga. To fill it out, visit:
https://docs.google.com/forms/d/1VohjqZ64Y-PAOKLbu_ZQAJp8NY-2r5Xx3GTGB4U2i04/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

detalii

Documente financiare

2016

 • Planul de achiziții pentru anul 2016 este aici.
 • Raportul privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2015 este aici.
 • Hotărârea nr.22 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în laşi, str. Aeroportului nr.46, număr cadastral 122432, proprietate publică a Judeţului Iaşi este aici.
 • Hotărârea nr.15 privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al R.A. Aeroportul laşi, pentru anul 2016 şi estimări 2017 – 2018 este aici.
 • Hotărârea nr.14 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 108/29.04.2011 privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea transportului de persoane în regim de taxi la R.A. Aeroportul Internaţional laşi este aici.
 • Hotărârea nr. 177 privind trecerea, din domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea RA “Aeroportul” Iaşi în domeniul privat al judeţului Iaşi şi administrarea RA “Aeroportul” Iaşi, a unor bunuri în vederea casării acestora este aici.
 • Hotărârea nr. 188 privind Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2015 de catre R.A. Aeroportul Iasi este aici.

2015

 • Hotărârea nr.355 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.) și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016-2017 este aici.
 • Hotărârea nr.349 privind tarifele lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și terenurile aflate în domeniul public al Consiliului Județean Iași pentru anul 2016 este aici.
 • Hotărârea nr. 325 privind propunerile de tarife pentru prestarea serviciilor de pază și protecție din cadrul Serviciului Public Judetean de Paza și Protecție Iași pentru anul 2016 este aici.
 • Hotărârea nr. 302 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016 – 2017 este aici.
 • Hotărârea nr. 260 pentru prelungirea termenului de valabilitate cu un an a Protocolului nr.7794/2008 privind predarea în folosință Unității Speciale de Aviație Iasi UM 0972 a unui teren (400 mp) aflat in proprietatea publică a Județului Iași și administrarea R.A. Aeroportul Iași este aici.
 • Hotărârea nr. 209 privind privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Activitatea Economică (A.E.) al R.A. Aeroportul Iași, pe anul 2015 și estimări 2016-2017 se află aici.
 • Hotărârea nr. 208 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) și a programului de investiții, dotări, și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016-2017 este aici.
 • Hotărârea nr. 178 privind privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Activitatea Economică (A.E.) al R.A. Aeroportul Iași, pe anul 2015 și estimări 2016-2017 se află aici.
 • Hotărârea nr. 177 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) și a programului de investiții, dotări, și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016-2017 este aici.
 • Raportul semestrial privind activitatea de conducere executiva a RA Aeroportul Iasi este aici.
 • Hotărârea nr. 165 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru R.A. “Aeroportul” Iași este aici.
 • Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al RA Aeroportul Iasi este aici.
 • Hotărârea nr. 122 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Iaşi a imobilului cabină alimentare cu combustibil din administrarea R.A. AEROPORTUL Iaşi este aici.
 • Hotărârea nr. 113 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2014 de către Regia Autonomă Aeroportul Iaşi este aici.
detalii