Documente financiare

2016

 • Planul de achiziții pentru anul 2016 este aici.
 • Raportul privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2015 este aici.
 • Hotărârea nr.22 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în laşi, str. Aeroportului nr.46, număr cadastral 122432, proprietate publică a Judeţului Iaşi este aici.
 • Hotărârea nr.15 privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al R.A. Aeroportul laşi, pentru anul 2016 şi estimări 2017 – 2018 este aici.
 • Hotărârea nr.14 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 108/29.04.2011 privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea transportului de persoane în regim de taxi la R.A. Aeroportul Internaţional laşi este aici.
 • Hotărârea nr. 177 privind trecerea, din domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea RA “Aeroportul” Iaşi în domeniul privat al judeţului Iaşi şi administrarea RA “Aeroportul” Iaşi, a unor bunuri în vederea casării acestora este aici.
 • Hotărârea nr. 188 privind Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2015 de catre R.A. Aeroportul Iasi este aici.

2015

 • Hotărârea nr.355 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.) și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016-2017 este aici.
 • Hotărârea nr.349 privind tarifele lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și terenurile aflate în domeniul public al Consiliului Județean Iași pentru anul 2016 este aici.
 • Hotărârea nr. 325 privind propunerile de tarife pentru prestarea serviciilor de pază și protecție din cadrul Serviciului Public Judetean de Paza și Protecție Iași pentru anul 2016 este aici.
 • Hotărârea nr. 302 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016 – 2017 este aici.
 • Hotărârea nr. 260 pentru prelungirea termenului de valabilitate cu un an a Protocolului nr.7794/2008 privind predarea în folosință Unității Speciale de Aviație Iasi UM 0972 a unui teren (400 mp) aflat in proprietatea publică a Județului Iași și administrarea R.A. Aeroportul Iași este aici.
 • Hotărârea nr. 209 privind privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Activitatea Economică (A.E.) al R.A. Aeroportul Iași, pe anul 2015 și estimări 2016-2017 se află aici.
 • Hotărârea nr. 208 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) și a programului de investiții, dotări, și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016-2017 este aici.
 • Hotărârea nr. 178 privind privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Activitatea Economică (A.E.) al R.A. Aeroportul Iași, pe anul 2015 și estimări 2016-2017 se află aici.
 • Hotărârea nr. 177 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) și a programului de investiții, dotări, și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016-2017 este aici.
 • Raportul semestrial privind activitatea de conducere executiva a RA Aeroportul Iasi este aici.
 • Hotărârea nr. 165 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru R.A. “Aeroportul” Iași este aici.
 • Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al RA Aeroportul Iasi este aici.
 • Hotărârea nr. 122 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Iaşi a imobilului cabină alimentare cu combustibil din administrarea R.A. AEROPORTUL Iaşi este aici.
 • Hotărârea nr. 113 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2014 de către Regia Autonomă Aeroportul Iaşi este aici.
detalii