2016

 • Planul de achiziții pentru anul 2016 este aici.
 • Raportul privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul 2015 este aici.
 • Hotărârea nr.22 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în laşi, str. Aeroportului nr.46, număr cadastral 122432, proprietate publică a Judeţului Iaşi este aici.
 • Hotărârea nr.15 privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al R.A. Aeroportul laşi, pentru anul 2016 şi estimări 2017 – 2018 este aici.
 • Hotărârea nr.14 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean laşi nr. 108/29.04.2011 privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea transportului de persoane în regim de taxi la R.A. Aeroportul Internaţional laşi este aici.
 • Hotărârea nr. 177 privind trecerea, din domeniul public al Judeţului Iaşi şi administrarea RA “Aeroportul” Iaşi în domeniul privat al judeţului Iaşi şi administrarea RA “Aeroportul” Iaşi, a unor bunuri în vederea casării acestora este aici.
 • Hotărârea nr. 188 privind Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2015 de catre R.A. Aeroportul Iasi este aici.

2015

 • Hotărârea nr.355 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.) și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016-2017 este aici.
 • Hotărârea nr.349 privind tarifele lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și terenurile aflate în domeniul public al Consiliului Județean Iași pentru anul 2016 este aici.
 • Hotărârea nr. 325 privind propunerile de tarife pentru prestarea serviciilor de pază și protecție din cadrul Serviciului Public Judetean de Paza și Protecție Iași pentru anul 2016 este aici.
 • Hotărârea nr. 302 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) și a Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016 – 2017 este aici.
 • Hotărârea nr. 260 pentru prelungirea termenului de valabilitate cu un an a Protocolului nr.7794/2008 privind predarea în folosință Unității Speciale de Aviație Iasi UM 0972 a unui teren (400 mp) aflat in proprietatea publică a Județului Iași și administrarea R.A. Aeroportul Iași este aici.
 • Hotărârea nr. 209 privind privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Activitatea Economică (A.E.) al R.A. Aeroportul Iași, pe anul 2015 și estimări 2016-2017 se află aici.
 • Hotărârea nr. 208 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) și a programului de investiții, dotări, și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016-2017 este aici.
 • Hotărârea nr. 178 privind privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Activitatea Economică (A.E.) al R.A. Aeroportul Iași, pe anul 2015 și estimări 2016-2017 se află aici.
 • Hotărârea nr. 177 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) și a programului de investiții, dotări, și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 și estimări 2016-2017 este aici.
 • Raportul semestrial privind activitatea de conducere executiva a RA Aeroportul Iasi este aici.
 • Hotărârea nr. 165 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru R.A. “Aeroportul” Iași este aici.
 • Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al RA Aeroportul Iasi este aici.
 • Hotărârea nr. 122 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Iaşi a imobilului cabină alimentare cu combustibil din administrarea R.A. AEROPORTUL Iaşi este aici.
 • Hotărârea nr. 113 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2014 de către Regia Autonomă Aeroportul Iaşi este aici.
 • Bilantul pentru anul 2014 este aici.
 • Raportul de activitate conform OUG 109 pentru anul 2014 este aici.
 • Hotărârea nr. 59 privind solicitarea de trecere, din domeniul public al Statului Român şi din administrarea ROMATSA R.A – Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Bucureşti – DSNA Iaşi în domeniul public al Judeţului Iaşi şi în administrarea R.A. AEROPORTUL IAŞI, a imobilului teren în suprafaţă de 2997 mp situat în intravilan extins municipiul Iaşi este aici.
 • Hotărârea nr. 45 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G) și a Programului de investiţii, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, pentru anul 2015 se afla aici.
 • Hotărârea nr. 38 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General ( S.I.E.G. ); Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, cuantumul compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu de interes economic general, pe anul 2015 și estimări 2016-2017 se afla aici.
 • Hotărârea nr. 37 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Activitatea Economică (A.E.) al R.A. Aeroportul Iași, pe anul 2015 și estimări 2016-2017 se afla aici.
 • Hotărârea nr. 29 privind aprobarea Studiului de Soluție cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Alimentare cu energie electrică Terminal de Pasageri T3 situat în Municipiul Iași, str. Moara de Vânt, nr.34, aparținând R.A. Aeroportul Iași se afla aici.

2014

 • Raportul de activitate – preliminat pentru anul 2014 al RA Aeroportul Iasi este aici.
 • Hotărârea nr. 385 privind aprobarea tarifelor lunare de inchiriere pe metru patrat pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public al Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2015 este aici.
 • Hotărârea nr. 373 privind alocarea sumei de 42.436,91 mii lei, din excedentul bugetului local al Județului Iași – Consiliului Județean Iași pe anul 2015 pentru finanțarea obiectivelor de investiții; “Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași Extras din SF, în vederea executării parțiale a obiectivului Modernizare Modulul I – etapa intermediară – Pistă 2400m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave și terminal pasageri”, “Construire remiză P.S.I. – Aeroportul Iași ”, “Freză pentru zăpadă (cap tractor cu pluig de zăpadă)” se afla aici.
 • Hotărârea nr. 372 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție “Grup pompe de incendiu împreună cu grup electrogen propriu și vas de expansiune de 6 mc” la R.A. Aeroportul Iași se afla aici.
 • Hotărârea nr. 371 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici – la obiectivul de investiție “Construirea unui drum perimetral” la R.A. Aeroportul Iași se afla aici.
 • Hotărârea nr. 300 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Activitatea Economică ( A.E.) al Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, pentru anul 2014 şi estimări 2015 – 2016 se afla aici.
 • Hotărârea nr. 267 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General ( S.I.E.G), Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare ale Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, cuantumul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu de interes economic general, pe anul 2014 şi estimări 2015-2016 se afla aici.
 • Raportul semestrial privind activitatea de conducere executiva a RA Aeroportul Iasi este aici.
 • Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al RA Aeroportul Iasi este aici.
 • Hotărârea nr. 234 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General ( S.I.E.G), Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare ale Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, cuantumul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiei de serviciu de interes economic general, pe anul 2014 şi estimări 2015-2016 se afla aici.
 • Hotărârea nr. 233 privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2014 şi estimări 2015-2017 se afla aici.
 • Hotărârea nr. 232 pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.414/02.12.2013 privind aprobarea realizării proiectului „Dezvoltarea şi Modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi – Extras din S.F., în vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modul I – etapa intermediară Pista 2400 m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave şi terminal pasageri” şi a cheltuielilor legate de proiect se afla aici.
 • Raportarea contabila la 30.06.2014 a RA Aeroportul Iasi se gaseste aici.
 • Hotărârea nr. 215 privind trecerea, din domeniul public al județului Iași și administrarea R.A. Aeroportul Iași în administrarea Consiliului Județean Iași, a terenului în suprafață de 18,699 ha, număr cadastral 60824, înscris în Cartea Funciară 60824, UAT Holboca, județul Iași se afla aici.
 • Raportul de activitate al Consiliului de Administratie din cadrul RA Aeroportul Iasi se gaseste aici.
 • Programul anual de investitii publice 2014- actualizat se gaseste aici.
 • Programul anual de investitii publice 2014 se gaseste aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 142 privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi Asociația Aeronautică Română în vederea organizării în data de 14 iunie 2014 a evenimentului intitulat „Aeronautic Show ” Iaşi 2014 se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 139 privind rectificarea bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2014 se afla aici.
 • Hotărârea nr. 130 privind reactualizarea domeniului public al județului Iași este aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 122 privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2013 de către Regia Automonă Aeroportul Iași se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 121 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G. ); Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, cuantumul compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu de interes economic general, pe anul 2014 și estimări 2015 – 2016 se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 120 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome Aeroportul Iași – Activitate Economică se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 38 din 30.01.2014 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General ( S.I.E.G. ); Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, cuantumul compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu de interes economic general, pe anul 2014 și estimări 2015-2016 se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 37 din 30.01.2014 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 al R.A. Aeroportul Iași – Activitate Economică se afla aici.

2013

 • Bilant
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 439 din 20.12.2013 privind aprobarea tarifului de securitate aeroportuară la Regia Autonomă Aeroportuară Iași – Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.) se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 416 din 02.12.2013 privind aprobarea Organigramei R.A. Aeroportul Iași urmare a modificării structurii Unității de Implementare a Proiectului, « Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași- extras din SF, în vederea executării parțiale a obiectivului Modernizare Modul 1 – Etapa intermediară – Pista 2400 m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave și terminal pasageri » se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 415 din 02.12.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General ( S.I.E.G.); Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iași, anul 2013 se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 414 din 02.12.2013 privind aprobarea realizării proiectului “Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi Extras din SF, în vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modulul 1- etapa intermediară – Pista 2400 m – extindere suplimentară platforma parcare aeronave şi terminal pasageri” şi a cheltuielilor legate de proiect se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 413 din 02.12.2013 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi şi R.A. Aeroportul Iaşi, în vederea realizării proiectului “Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi Extras din SF, în vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modulul 1- etapa intermediară – Pista 2400 m – extindere suplimentară platformă parcare aeronave şi terminal de pasageri” se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 412 din 02.12.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi Extras din SF, în vederea executării parţiale a obiectivului Modernizare Modulul 1- etapa intermediară – Pista 2400 m – extindere suplimentară platforma parcare aeronave şi terminal de pasageri” se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 399 din 22.11.2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr.37/2011 privind continuarea procedurilor de expropriere în vederea realizării lucrării de utilitate publică “Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași” se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 398 din 22.11.2013 privind emiterea titlului de expropriere pentru dna. Canschi (Gavriliță) Mariana a cărei proprietate este afectată de realizarea lucrării de utilitate publică “Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași” se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 352 din 29.10.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2013 al R.A. Aeroportul Iaşi – Activitate Economică se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 351 din 29.10.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G); Programul de investiţii, dotări și sursele de finanțare ale Regiei Autonome Aeroportul Iaşi, anul 2013 se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 334 din 08.10.2013 privind detalierea activităților care fac parte din Serviciul de Interes Economic General încredințat către R.A. Aeroportul Iași, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.209/2011 se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 331 din 24.09.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G); Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare; Cuantumul compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligatiei de serviciu de interes economic general ale R.A. Aeroportul Iași, anul 2013 se afla aici.
 • Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G); Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare al R.A. Aeroportul Iași (Hotararea CJ Iasi nr.307 din 16.09.2013) se gaseste aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 294 din 26.08.2013 privind aprobarea majorării tarifului de servicii pentru pasageri la Regia Autonomă Aeroportul Iași se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 291 din 26.08.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Închidere gol cota + 3,60 (peste parter), axe B – C / 4-6 Aeroportul Internațional Iași” se afla aici.
 • Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 173 din 29.05.2013 privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2012 de către R.A. Aeroportul Iași se afla aici.
 • Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Serviciul de Interes Economic General (S.I.E.G.); Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare; cuantumul compensației pentru ducerea la îndeplinire a obligației de serviciu de interes economic general ale Regiei Autonome Aeroportul Iași pe anul 2013 și estimările pentru anii 2014 – 2015 (Hotararea CJ Iasi nr.109 din 29.03.2013) se gaseste aici.
 • Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 al Regiei Autonome Aeroportul Iași – Activitate Economică și estimările pentru anii 2014 – 2015 (Hotararea CJ Iasi nr.75 din 29.03.2013) se gaseste aici.
 • Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2013 se gaseste aici.
 • Situatia financiara la 30 iunie 2013 se gaseste aici.