Anuntul de atribuire publicitate proiect este aici.