2014-05-29 Planul de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar al Aeroportului Iasi” este aici (http://www.aeroport.ro/aer/mediu/Plan%20de%20actiune%20privind%20zgomotul%20aeroportuar%2023.05.2014.pdf).

2014-05-29 Minuta sedintei dezbaterii publice a proiectului privind aprobarea “Planului de actiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar al Aeroportului Iasi” este aici (http://www.aeroport.ro/aer/mediu/ScanImage005.pdf) .

2014-05-12 Informatii din Legea 52 din 2013 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare este aici (http://www.aeroport.ro/aer/mediu/informatii-colectare-recomandari.pdf).

2014-05-12 Anuntul privind dezbaterea publica este aici (http://www.aeroport.ro/aer/mediu/anunt.pdf).

2014-05-12 Orarul zborurilor pentru perioadele avute in vedere la intocmirea planului de actiune este aici (http://www.aeroport.ro/aer/mediu/Orar%20zboruri%20plan%20de%20actiune.pdf) .

2014-05-12 Date privind populatia afectata este aici (http://www.aeroport.ro/aer/mediu/Date%20privind%20populatia%20afectata%20nr%20de%20locuinte.pdf).

2014-05-12 Proiectul planului de actiune pentru RA Aeroportul Iasi este aici (http://www.aeroport.ro/aer/mediu/Aeroport_Iasi_Plan_actiune_v4_proiect.pdf).

2014-05-12 Expunerea populatiei la zgomotul aeroportuar este aici (http://www.aeroport.ro/aer/mediu/Expunerea%20populatiei%20la%20zgomotul%20aeroportuar%20Aeroportul%20Iasi.pdf).

Rapoarte

2014-05-13 Raport I privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot, precum şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora (include cerinţele din Anexa 7 pct. 1.1 -1.6) este aici (http://www.aeroport.ro/aer/mediu/Rapoarte/Aeroport_Iasi_Raport%20I_v4.pdf).

2014-05-13 Raport II Date obtinute in procesul de cartografiere sunt aici (http://www.aeroport.ro/aer/mediu/Rapoarte/Aeroport_Iasi_Raport%20II_v2.pdf).

2014-05-13 Raport III Evaluarea datelor obtinute este aici (http://www.aeroport.ro/aer/mediu/Rapoarte/Aeroport_Iasi_RaportIII_v3.pdf).