2014 – Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 203 privind aprobarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune elaborate cu rapoartele aferente pentru RA Aeroportul Iași se afla aici (http://www.icc.ro/ro/hotarari/2014/2014-07-15/hot%C4%83r%C3%A2rea-nr-203).