Aeroportul Internaţional Iaşi este persoana juridica română având sediul în mun. Iaşi, str. Moara de Vânt, nr.34, jud. Iaşi. Forma de organizare este cea de regie autonomă care se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică.

Sursele de finanțare se asigură din venituri proprii și, în completare, prin transferuri de la bugetul de stat, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul regiei, aprobat prin HG nr. 398/1997.

Aeroportul Iași are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condițiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național şi/sau internațional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poştă, precum și servicii de interes public național.

Conducerea aeroportului

VICEPREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – Administrator executiv: ALEXANDRU ANGHEL CV.

Administrator neexecutiv – Reprezentant al Consiliului Județean Iași: MIRCEA FRUNZA CV.

Administrator neexecutiv: CARP GHEORGHE CV.

Administrator neexecutiv: MITICA REBEGEA CV.

Administrator neexecutiv – Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice: SORIN VORNICU

Organigrama

Hotărârea nr. 277 privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare şi Funcționare pentru R.A. Aeroportul Iași se afla aici.

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 296 din 26.08.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale R.A.”Aeroportul” Iași se afla aici.

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 230 din 28.06.2013 privind aprobarea Planului de Administrare 2013 – 2017 a Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Iași se afla aici.

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 131 din 25.04.2013 privind constituirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul” Iași se afla aici.

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 213 din 28.09.2016 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Regia Autonomă Aeroportul Iași. Document hotărâre: 213.pdf.

Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 214 din 28.09.2016 privind Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al R.A. Aeroportul Iași pentru anul 2016 și estimări 2017-2018. Document hotărâre: 214.pdf.